SharpSoft SandboxSharp
SharpSoft SandboxSharp je jednoduché a nenáročné vyvíjecí prostředí.
Nejenom že je vhodné pro začátečníky, ale může být použito pro pro testování knihoven,
kde Visual Studio svojí komplexitou je spíše na škodu než k užitku.

Podporuje i okenní aplikace typu WinForms, lze tedy využít GUI ovládací prvky.


Podporuje i nástroje 3. strany, takže lze efektivně např. nahrát program na FTP server.


Stáhnout